Årsregnskab til fordelagtige priser

Revision København tilbyder revision, review, assistance og udvidet gennemgang af dit årsregnskab til fordelagtige priser på Frederiksberg, Vanløse og København.

Få et uforpligtende tilbud på revision

Disse ting tilbyder vi

Revisionen (revisionserklæringen) er med til at sikre, at din aflagte årsrapport giver et retvisende billede. Det såkaldte retvisende billede er et af årsregnskabslovens grundlæggende principper, en såkaldt generalklausul. Det retvisende billede skal opfattes som værende en korrekt præsentation af virksomhedens aktiver, finansielle stilling samt resultat.

Resultatet af revisionen er en påtegning af regnskabet, hvor revisor skriver om regnskabet, indhold samt dennes bemærkninger:

  • Identifikation af det aflagte regnskab..
  • Identifikation af ansvaret, således at det er ledelsen og ikke revisor, der aflægger regnskabet.
  • Der redegøres (kort) for den udførte revision.
  • Der redegøres for eventuelle forbehold.
  • Der redegøres for eventuelle supplerende oplysninger.
  • Der konkluderes, om regnskabet kan anses for retvisende.

Review

Review er en anden form for erklæring, som kan afgives på regnskaberne. Sikkerheden, som vi kan give på et regnskab, er mindre end revision.​

Assistance

Assistance er den “mindste” form for erklæring, og betyder at vi ikke giver nogen form for sikkerhed på det regnskab, som vi har underskrevet. Der er i stedet tale om, at vi giver udtryk for at vi har assisteret med at opstille regnskabet.

Det betyder også, at der kan være penge at spare, men flere vælger fortsat revisionserklæringen til, således at man har en revisors ord for, at regnskabet er korrekt med høj grad af sikkerhe

Udvidet gennemgang

Er din virksomhed i regnskabsklasse B, har du mulighed for at vælge mellem en ny erklæringsstandard – udvidet gennemgang.​

Udvidet gennemgang adskiller sig fra revisionserklæringen ved, at revisor som udgangspunkt ikke:

  • Kontrollerer den fysiske lageroptælling, som virksomheden har foretaget.
  • Kontrollerer regnskabstal og -oplysninger ved test til underliggende dokumentation.
  • Udarbejder et revisionsprotokollat til ledelsen i virksomheden.​

Der gives dermed ikke samme grad af sikkerhed for årsrapportens regnskabsoplysninger, når virksomhedens ledelse vælger udvidet gennemgang. Det er dog en ny og måske god mulighed for de virksomheder, som har dette mindre behov.

Andre erklæringer

Andre erklæringer kan omfatte aftale arbejdshandlinger, fx i forhold til erklæring persondataloven, omsætningserklæringer i forhold til udbud og mange flere.

Årsregnskabet / årsrapporten

Årsrapporten er det samlede regnskab for din virksomhed. Rapporten giver en redegørelse for virksomhedens finansielle stilling i det forgangne regnskabsår og skal give interessenterne et indblik i virksomhedens aktiviteter, finansielle stilling og økonomiske resultat.

Konkurrencedygtige priser på gennemgang af årsregnskab, assistance og revision

Som revisor og revisionsfirma lægger vi vægt på den personlige rådgivning af vores kunder samt konkurrencedygtige priser, som alle virksomheder kan være med på uanset størrelse.
Revision København tilbyder revision, review, assistance og udvidet gennemgang af dit årsregnskab til fordelagtige priser.

Vi er medlem af FSR – Danske Revisorer, som er din garanti for, at du hos os får en revisor, hvor fagligheden er helt i top, og hvor der er ordnede forhold på alle måder.

Årsrapporten indeholder typisk en beskrivelse af indregningen og målingen af virksomhedens aktiviteter, – i regnskabet er der tale om afsnittet “anvendt regnskabspraksis”. Herudover ledelsespåtegning, resultatopgørelse samt balanceopgørelse.

Loven er inddelt efter en byggeklodsmodel, hvor virksomhederne placeres i regnskabsklasser fra klasse A til de største i klasse D.

Klasse A

Under klasse A finder man de helt små virksomheder.
Balancesum ≤ DKK 7 mio., nettoomsætning ≤ DKK 14 mio. og antal ansatte ≤ 10.

Klasse B

Virksomheder, som opfylder følgende størrelseskrav: Balancesum ≤ DKK 36 mio., nettoomsætning ≤ DKK 72 mio., antal ansatte ≤ 50.

Klasse C

For at ligge i mellemstore C, skal følgende størrelseskrav være opfyldt: Balancesum > DKK 36 mio., nettoomsætning > DKK 72 mio., antal ansatte > 50. For at ligge i store C, skal der opfyldes: Balancesum > DKK 143 mio., nettoomsætning > DKK 286 mio., antal ansatte > 250.

Klasse D

De virksomheder, der hører under klasse D omfatter børsnoterede selskaber og statslige aktieselskaber.

Få et uforpligtende tilbud på revision

Personligt regnskab

Personlige regnskaber udfører vi naturligvis også gerne – i forlængelse af vor gennemgang af din personlige selvangivelse/årsopgørelse. Et personligt regnskab kan meget illustrativt give dig et overblik for dine personlige værdier.

Frederiksberg, Vanløse og København.

DIGITAL UNDERSKRIFT AF REGNSKAB, REVISIONPROTOKOL SAMT ØVRIGE AFTALER INDFØRES:

​Selvom vi holder til i København, så har vi udført revisionsydelser for virksomheder på Frederiksberg samt resten af Danmark, så tøv ikke med at tage kontakt til os, hvis I ønsker en erfaren samarbejdspartner.

​Vi kan i Revision København med stor glæde orientere, at vi har indgået samarbejde med PENNEO (se mere på penneo.com), som leverer SIKKER UNDERSKRIFT MED NEM-ID.

​Vi vil derfor fremadrettet kunne levere en enkel og ligetil underskriftsmulighed for samtlige af vore kunder, der skal underskrive på regnskaber, protokoller, aftaler og des lignende.

​Vi er sikre på, at det er fremtiden for alle parter. Dette er en hurtig og enkel proces.

Kontakt os på telefon 70 260 630 hvis du vil vide mere om vores revision.

Du kan også skrive til os på e-mail info@revisionkbh.dk

Følg med på Facebook