Bogføring

Alle erhvervsdrivende virksomheder er underlagt et krav om bogføring,
jf. bogføringslovens bestemmelser.

Få et uforpligtende tilbud på bogføring

Krav til bogføring i virksomheder

Helt grundlæggende skal en virksomheds ledelse sørge for at bogføringen tilrettelægges i overensstemmelse med god bogføringsskik og under hensyntagen til virksomhedens art og omfang. Det indebærer naturligvis, at jo større virksomheden generelt er, desto større krav kan der også stilles til bogføringen og bogføringsmaterialet.

Det er dog ALTID en god idé, at have en grundlæggende god bogføring, således at alt registreres. På denne vis kan man også selv som ledelse nyde gavn heraf og løbende følge resultatet samt forholde sig kritisk i forhold til afvigelser til et eventuelt udfærdiget budget.

Rettelser skal kunne dokumenteres


Rettes regnskabsmaterialet, skal såvel det oprindelige indhold som indholdet af ændringen tydeligt fremgå af materialet.

Registrering af transaktioner

Det er et grundlæggende krav til bogføring, at alle transaktioner registreres nøjagtigt under hensyntagen til virksomhedens art og omfang. Enhver registrering skal kunne dokumenteres ved bilag. Registreringerne skal, i det omfang det er nødvendigt efter virksomhedens art og omfang, afstemmes med beholdningerne, herunder kasse- og likvidbeholdninger.

Krav om opbevaring af regnskabsmateriale


Er man underkastet kravet om bogføring, skal man opbevare regnskabsmaterialet på betryggende vis i mindst 5 år

Regnskabsmæssig assistance i øvrigt

Vi tilbyder herudover også anden regnskabsmæssig assistance:

  • assistance med udarbejdelse af årsrapport, herunder assistance om regnskabsmæssige behandlinger af enkeltposter i regnskabet.
  • assistance med bogholderi, herunder fuld varetagelse af bogholderifunktion, hvor vi endvidere tilbyder bogføring over internettet. Kontakt os endelig for yderligere information herom.
  • assistance med løn-bogholderi og selve lønbehandlingen.
  • assistance med budgettering samt konkret budgetudarbejdelse.
  • assistance med andre erklæringer, herunder aftalte arbejdshandlinger mv.

Vi tilbyder bogføring i Frederiksberg, Vanløse og København. Har du lyst til at høre mere, så tøv ikke med at kontakte os.

Alle er underlagt krav om bogføring, herunder:

  • aktieselskaber (A/S)
  • anpartsselskaber (ApS)
  • erhvervsdrivende virksomheder (interessentskaber, enkeltmandsvirksomheder etc.)

Hos Revision København tilbyder vi bogføring i området omkring København og Frederiksberg.

Med kontor placeret centralt på Frederiksberg, er vi tæt på når du har brug for en bogholder på Frederiksberg, og i København i det hele taget.

Vi er fleksible, og har mulighed for både at afholde møder med vores klienter på Frederiksberg, eller komme ud hvor du befinder dig, uanset hvor i nærheden af København du befinder dig. Vi går op i at have en god dialog med vores klienter, og går langt for at holde dem glade.

Få et uforpligtende tilbud på bogføring

Følg med på Facebook