Telefon: ​70 260 630 • E-mail: info@revisionkbh.dk

Selskaber​

Ved drift af erhvervsvirksomhed i selskabsform kan man enten stifte et aktieselskab, betegnet A/S, eller et anpartsselskab, betegnet ApS. Selskaberne beskattes begge selvstændigt, - dvs. at man som ansat ejer i sit eget selskab stadig beskattes som værende lønmodtager. Fra og med vedtagelse af den nye selskabslov betegnes begge selskaber, som værende kapitalselskaber.

​Selskabet har derudover mulighed for at udlodde udbytte til kapitalejerne. Beskatning afhænger af, hvem der er kapitalejere samt de faktiske fordelinger af ejerandele. Vi kan naturligvis rådgive herom, således at ingen regler i den forbindelse overtrædes eller overses.

Selskabet har fuldt fradrag for renteudgifter samt alle (som hovedregel) udgifter af strengt erhvervsmæssig karakter, der er med til at erhverve, sikre og vedligeholde virksomhedens indkomst.

​Overskuddet kan opspares i selskabet. Af det skattepligtige opsparede overskud betales selskabsskat med 25%.

Underskud fremføres i selskabet på ubegrænset tid. Dette opsparede uudnyttede underskud kan senere fradrages i efterfølgende skattepligtige indkomster.

---

​Minimumskapital til stiftelse af ApS: 80.000 kr.

Minimumskapital til stiftelse af A/S: 500.000 kr. (dog kan indbetaling ske delvist)​

Revision København

CVR: 34619654

CVR: 34452342

​Nimbusparken 24, 3. sal

2000 Frederiksberg

Telefon: +45 70 260 630

E-mail: info@revisionkbh.dk