Telefon: ​70 260 630 • E-mail: info@revisionkbh.dk

Personer​

Personlig indkomst

Indkomstarter der medregnes til personlig indkomst:

Løn, overskud af virksomhed, honorarer, frynsegoder, folkepension, dagpenge, efterløn, SU, privat pension, underholdsbidrag mv.

Fradrag der kan foretages ved opgørelsen af personlig indkomst:

Arbejdsmarkedsbidrag, driftsudgifter for selvstændigt erhvervsdrivende.

Kapitalindkomst

Arter der medregnes til kapitalindkomst:

Renteindtægter, kapitalafkast fra virksomhed mv.

Fradrag der kan foretages ved opgørelsen af kapitalindkomst:

Renteudgifter mv.

Ligningsmæssige fradrag

Fradrag der kun kan foretages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst:

Beskæftigelsesfradrag, befordringsfradrag, kontingenter til fagforening, A-kasse og efterløn, underholdsbidrag til børn eller tidligere ægtefælle mv.

​Skattepligtig indkomst

Skattepligtig indkomst udgørnettobeløbetaf samtlige indkomster og fradrag.

​Grundlag for arbejdsmarkedsbidrag

​Lønindkomst, overskud af virksomhed der er personlig indkomst, indkomst som medarbejdende ægtefælle, værdi af personalegoder m.v.

Aktieindkomst

Arter der medregnes til aktieindkomst:

Aktieudbytte og aktieavancer.

Fradrag der kan foretages ved opgørelsen af aktieindkomst:

Tab ved salg af børsnoterede aktier kan alene modregnes i udbytter og gevinster fra andre børsnoterede aktier. Tab ved salg af unoterede aktier.

Grundlag for ejendomsværdiskat

Ejendomsværdien i henhold til den offentlige vurdering i indkomståret.

​I forbindelse med indførelsen af skattestoppet kan beregningsgrundlaget udgøre et mindre beløb end det aktuelle års ejendomsværdi. Fra og med 2002 benævnes grundlaget derfor ejendomsværdiskattegrundlaget.

​Ejendomsværdiskattegrundlaget udgør det laveste beløb af:

  • ​ejendomsværdien pr. 1. jan. 2001 med tillæg af 5 pct.,
  • ejendomsværdien pr. 1. jan. 2002 og
  • det aktuelle års ejendomsværdi.​

Revision København

CVR: 34619654

CVR: 34452342

​Nimbusparken 24, 3. sal

2000 Frederiksberg

Telefon: +45 70 260 630

E-mail: info@revisionkbh.dk