Telefon: ​70 260 630 • E-mail: info@revisionkbh.dk

​Faglige nyheder

Ligningsloven m.fl. er ændret med stadfæstelse af L196. Med ændringerne følger bl.a. en bagatelgrænse i ligningslovens §16, hvor det fremover muligt for virksomheder at give deres ansatte skattefri personalegoder eller gaver til en samlet værdi af højst 1000 kr. årligt.

Lov om ændring af årsregnskabsloven vedrørende obligatorisk digital kommunikation (XBRL) er vedtaget 7. april 2011 og indfører obligatorisk digital indberetning for f. eks. Klasse B-regnskaber med regnskabsår, der afsluttes 31. januar 2012 eller senere.

Læs mere her: XBRL

Lov om afgift på mættet fedt (Fedtafgift) er indført med virkning fra 1. oktober 2011.

Læs mere her: Fedtafgift

Fradrag for hotelmoms er ændret med virkning fra 1. januar 2011.

Læs mere her: Fradrag for hotelmoms

Muligheder for fravalg af revision er ændret med virkning fra 1. januar 2011.

Læs mere her: Fravalg af revision

Hovedaktionærers udlån til eget selskab (kapitalejeres udlåning) uddybes her som følgende med alternative forslag til markedslån men uden løbende beskatning.

Læs mere her: Hovedaktionærers udlåning

Årsopgørelser for indkomståret 2010 frigives 7. marts 2011.

Læs mere om årsopgørelsen samt TastSelv her: Årsopgørelser for 2010

Personalegoder, herunder oplysningspligt mv. forarbejdsgivere, blev ændret fra indkomståret 2010.

Læs mere her: Overblik personalegoder

Årsopgørelser for indkomståret 2009 frigives 5. marts 2010.

Læs mere om årsopgørelsen samt TastSelv her: Årsopgørelser for 2009

Multimediebeskatning indføres fra 1. januar 2010 og betyder en beskatning, når din arbejdsgiver stiller multimedier til rådighed for dig til privat anvendelse.

Læs mere om multimediebeskatning her: Multimediebeskatning

Momspakken er vedtaget i EU og medfører en række ændringer fra 2010.

Læs mere ommomspakken her: Momspakken

Frister for A-skat og AM-bidrag forlænges fra 2010.

Læs mere omfristerne her: Frister

Forårspakke 2.0 er den nye skattereform som er blevet vedtaget, og har virkning fra indkomstår 2010.

Læs mere om forårspakken her: Skattereform - Forårspakke 2.0

Ny selskabslov; de to tidligere selskabslove bliver til én, og der er ganske væsentlige ændringer, dels omkring kapitalkrav, indbetaling af selskabskapital, samt forhold omkring aktionærlån der hidtil ikke har være tilladt.

Læs mere her: Den nye selskabslov

Forhåndserindringer fra E&S; tidligere har Erhvervs- og Selskabssyrelsen sendt påmindelser til selskaber omkring indsendelsesfrister for årsrapporter, dette er ikke længere tilfældet.

Læs mere her:E&S - Forhåndserindringer​​

Revision København

CVR: 34619654

CVR: 34452342

​Nimbusparken 24, 3. sal

2000 Frederiksberg

Telefon: +45 70 260 630

E-mail: info@revisionkbh.dk