Telefon: ​70 260 630 • E-mail: info@revisionkbh.dk

​Nyheder

Velkommen til vores nyhedssektion.​

 

 

31/01/17

 

Revision København flytter adresse fra Finsensvej 80 a., 1. sal til Nimbusparken 24, 3. sal

...stadig Frederiksberg.

 

18/02/16​

Revisor Informerer TEMA nummer februar 2016

http://www.swiflet.com/swiflet/engine/ShowSwiflet.aspx?bid=MTU2MA%3d%3d&parm=140750

17/08/15​

Som medlem af Russell Bedford får Revision København I/S adgang til internationale kunder samt til de nyeste værktøjer i branchen.

Som ny repræsentant for Danmark er Revision København I/S optaget i netværket Russell Bedford International, som omfatter 290 revisionsselskaber i flere end 100 lande. Medlemskabet er en del af Revision Københavns internationale strategi. Stadig oftere sker det, at virksomhedens kunder har aktiviteter på tværs af grænserne. Her vil det så godt som altid være muligt at finde en anden virksomhed i netværket, som kan træde til med viden om den lokale lovgivning for etablering af datterselskaber, beskatning mv. ”Vi er meget tilfredse med at tilslutte os et netværk, som er aktiv på de europæiske og globale markeder af interesse for vores klienter.


Virksomhederne i Russell Bedford International har vist, at de er i stand til at udnytte netværket til at opfylde de behov, som især små og mellemstore virksomheder samt internationale udviklingsorganisationer har for revisionsydelser på tværs af grænserne,” siger Bo Andersen, partner i Revision København.

 

Lige som de danske kunder får adgang til udenlandske revisorer med lokalkendskab, forventer Revision København også at få ny aktivitet i forbindelse med ydelser til udenlandske kunder med interesse i Danmark. Desuden sikrer deltagelsen i netværket, at den danske virksomhed holder sig a jour med den nyeste internationale udvikling inden for software og andre redskaber i branchen.

​​

Kontakt: Bo Andersen, partner, Revision København 70 26 06 30 boa@revisionkbh.dk

Kontakt: Mads Lutz Jørgensen, partner, Revision København 70 26 06 30 mlj@revisionkbh.dk

 

Revision København
blev etableret i 2002. Partnere er Bo Andersen, Børge Nørvang Jensen og Mads Lutz Jørgensen. Virksomheden har ca. 30 medarbejdere. Den overvejende del af de ca. 1.200 klienter er små og mellemstore virksomheder, bl.a. vognmænd, produktionsvirksomheder, virksomheder i detailhandlen, læger, tandlæger og andre selvstændige samt en række halvoffentlige organisationer inden for bl.a. udviklingsbistand mv.

 

www.revisionkbh.dk

 

Russell Bedford International blev etableret i 1983. Netværket har i dag ca. 600 partnere, ca. 5.000 medarbejdere og 290 kontorer i flere end 100 lande i Europa, Nord-, Mellem- og Sydamerika, Afrika og Asien.

 

www.russellbedford.com

04/06/15​

Revisor Informerer 2. kvartal 2015

 

http://www.swiflet.com/rgh/fsr/13/1/?parm=140750

 

22/04/15​

Folketinget har vedtaget den såkaldte ”skattelypakke”, der trods navnet ikke kun indeholder initiativer 

mod brugen af sådanne, men også et tiltag, der betyder, at SKAT ikke altid skal være bundet af deres

egne afgørelser.

05/04/15​

God påske.

Husk at støtte op omkring landsindsamlingen.

24/02/15​

Forventer et selskab en restskat for indkomståret, fordi deres ordinære acontoskatte-rater har været sat for lavt, 

kan selskabet, for at udligne denne forventede uoverensstemmelse, indbetale en frivillig acontoskat og 

dermed undgå renterne på restskatten. Betalingsfristerne for indbetaling af acontoskat er den 20. marts og 20. november i det pågældende indkomstår.​

11/02/15​

Fristen for indsendelse af selvangivelse for indkomståret 2014 forlænges nu med yderligere 1 måned til den 1. september 2015. Fristen gælder også for selskaber med ”skæve” regnskabsår.

31/01/14

Vi er i Revision København glade for at vort redesignede hjemmeside nu er velfungerende igen. 

Hjemmesiden omfatter nu også vores afdeling Bogføring København, som i sagens natur er vores fremragende team af bogholdere.

17/01/14

Vi kan i Revision København med stor glæde orientere, at vi har indgået samarbejde med PENNEO, som leverer SIKKER UNDERSKRIFT MED NEM-ID.

Vi vil derfor fremadrettet kunne levere en enkel og ligetil underskriftsmulighed for samtlige af vore kunder, der skal underskrive på regnskaber, protokoller, aftaler og des lignende.

Vi er sikre på, at det er fremtiden for alle parter og vil derfor i den kommende periode gennemgå vore arkiver og om nødvendigt udsende mails bl.a. ift. overholdelse af Hvidvaskningslovens regler omkring CPR-validering. En CPR-validering som også kan ske via NEM-ID – til alles fordel. Dette er en hurtig og enkel proces.

06/08/14

REVISION KØBENHAVN søger medarbejdere.

Se job her

Send os din ansøgning

Hvis du kunne være vores kommende kollega, så send din ansøgning, CV og andre relevante dokumenter til os på bhan@revisionkbh.dk.

Ansøgningsfristen er den 25. august 2014 og forventet ansættelse er snarest muligt.

Revisor med 4-8 års erfaring søges

​23/03/14

Ingen skat på iPads og andre tablets

En arbejdsgiverbetalt tablet må gerne tages med hjem.

11/03/14

Send os din ansøgning

Hvis du kunne være vores kommende kollega, så send din ansøgning, CV og andre relevante dokumenter til os på bhan@revisionkbh.dk.

Ansøgningsfristen er den 23. marts 2014 og forventet ansættelse er fra d. 1. april eller snarest mulig.

Revisor med 2-4 års erfaring søges​

10/03/14

Frister for indsendelse

Bemærk fremover vil rykkere fra Erhvervsstyrelsen kun blive fremsendt til selskabets digitale postkasse.

Fristen for 30/9 regnskab er 18/3 uden bøder.

Selskabet vil uden yderligere varsel blive sendt til tvangsopløsning 3. april 2014.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen​

​26/02/14

Nu kommer årsopgørelsen for 2013

Mandag den 10. marts 2014 løfter SKAT officielt sløret for, hvorvidt vi skal have penge tilbage i skat for 2013, eller om vi skal betale restskat. For mange vil det kun være en foreløbig opgørelse.

​30/01/14

Selvangivelsesfrist for personer og selskaber

Personer:

Selvangivelsesfrist​

 • Årsopgørelse uden selvangivelse, herunder med deltagelse i anpartsprojekter:
  • Ændringer skal meddeles senest 1/5 2014
 • Udvidede selvangivelser:
  • Aflevering senest 1/7 2014
 • Ægtefæller har samme selvangivelsesfrist, dvs. det er den seneste frist, som gælder for begge.

Selskaber:

Selvangivelsesfrist

Frist for indlevering af selvangivelse ved regnskabsafslutning:

 • 1/2 – 31/3 2014 = 1/8 2014
 • Resterende er 6 måneder efter regnskabsafslutning.​

29/01/14

Folketinget har d. 28. januar 2014 vedtaget L 103, der fremrykker nogle af skatte- og afgiftslettelser fra 

Vækstpakken, der ellers ville træde i kraft i 2015 til 2014.​

​24/01/14

Årsopgørelsen for 2013 kan ses i den personlige skattemappe fra og med den 10. marts 2014. 

Det er først fra dette tidspunkt, at man kan indberette manglende fradrag mv.

Klik ind på www.skat.dk/tastselv 

​03/01/14

Nu kan der stiftes et IVS for én krone!

Reglerne om iværksætterselskaber (IVS) er nu trådt i kraft. Et iværksætterselskab kan stiftes med én 

krone i kapital, men der skal betales et gebyr på 670 kroner.

​13/12/13

Revision København kan med stor glæde præsentere, at vi fra og med 1. januar 2014 bliver sponsorer for Lyngby 

Boldklub. Vi mener, at vi via et engagement med Lyngby Boldklub har fundet en sparingspartner, som tillige er en mindre virksomhed i fremdrift, hvorfor vi på fremragende vis kan forene os med udviklingen i Lyngby Boldklub.

Lyngby Boldklub påtager sig et stort socialt ansvar med hele ungdomsarbejdet og det vil vi selvfølgelig gerne støtte op om.

Vi er derfor stolte over at kunne indgå et samarbejde med Lyngby Boldklub og ikke mindst de værdier, som klubben står for.

11/12/13

Fra den 1. januar 2014 sker en række ændringer på moms- og afgiftsområdet:

Nye kredittider for afregning af moms

Kredittiderne for afregning af moms ændres - derudover ændres omsætningsgrænserne for små, mellemstore og

store virksomheder.

De nye omsætningsgrænser, afregningsperioder og afregningsfrister fremgår af nedenstående skema:​

​Virksomheder

​​Små

Årlig omsætning

​Under 5 mio. kr.

Afregningsperiode

Halvårlig

Afregningsfrist

2 måneder

​Virksomheder

Mellemstore

Årlig omsætning

Mellem 5-50 mio. kr

Afregningsperiode

Kvartalsvis

Afregningsfrist

2 måneder

​Virksomheder

Store

Årlig omsætning

Over 50 mio. kr.

Afregningsperiode

Månedsvis

​Afregningsfrist

25 dage (1)

​(1) For juni måned er afregningsfristen 1 måned og 17 dage

Hotelmoms

Fradragsretten for moms af hoteludgifter forhøjes fra 50 pct. til 75 pct. af momsbeløbet.

Godtgørelse af elafgift

Elafgiften og energispareafgiften (tidligere benævnt CO2-afgift) samles i en afgift, der i 2014 udgør 83,30 øre/kWh.

06/11/13

SKAT har ikke udsendt girokort til indbetaling af skatten.

Selskaberne skal selv finde betalingsoplysningerne for rate 2 på TastSelv.

Er der tale om et holdingselskab, som endnu ikke er oprettet på TastSelv, er tiden absolut inde til at få gjort dette.

Forskudsopgørelser er klar hos SKAT fredag den 8/11 2013.​

11/10/13

Beløbsgrænserne for 2014 er nu offentliggjort. Vi har opgjort et udvalg heraf:

Topskat

Grænsen for hvornår der skal betales topskat hæves nemlig i 2014 til 449.100 kr. og marginalskatten er fortsat 56,2% i skat af den indkomstdel, der rammer topskat, skatteloft (forudsat medlem af folkekirken.).

Marginalskattesatsen for topskattebetalerne er derimod uændret. De skal i gennemsnit fortsat betale 56,2 % i skat af den del af deres indkomst der betales topskat af, hvis de rammer skatteloftet og er medlem af folkekirken.

Aktieindkomst

Grænsen for den lave beskatning (27 %) af aktieindkomst hæves i 2014 med 900 kr. til 49.200 kr., mens grænsen for det maksimale indskud på ratepensioner ligeledes hæves med 900 kr. til 50.900 kr.​

02/10/13

Skattesatser for 2013 er tilføjet vor hjemmeside under Fanebladet Fagligt/Satser. Satser for 2008-2012 er beliggende samme sted. ​

20/06/13

Konkurskarantæne

Nye regler om konkurskarantæne er nu vedtaget af Folketinget. De nye regler ventes at træde i kraft senere på året, når Erhvervsstyrelsen har etableret et nyt it-register vedrørende konkurskarantæner.

25/04/13

Ny vækstplan er vedtaget

Hovedelementerne omfatter bl.a.:

Lavere selskabsskat via en gradvis reduktion af selskabsskatten og skattesatsen i virksomhedsskatteordningen fra de nuværende 25 procent til 22 procent i 2016.

Lempelser for små og mellemstore virksomheder gennem indførelse af fradrag for selvstændiges syge- og arbejdsskadeforsikring.

Afgiften på sodavand fjernes helt, ligesom CO2-afgift på el, på øl og på emballage sænkes.

m.fl.​

​12/04/13

SKAT vil fra april udskrive bøder, hvis skilte med angivelse af CVR-nummer og firmanavn ikke er påsat biler på gule plader.

Der gennemføres samtidig en kampagne, så risikoen forøges som følge heraf, hvis man ikke har skiltningen i orden.

Bøden er på 5.000 kr.

27/03/13

Bogføring, moms, afstemning og administration

Vi tilbyder via vores bogføringsbureau, Frk. Clausens Administration og Erhvervsservice ApS, kompetent og meget konkurrencedygtig bogføring og administration.

Kontakt os eller Frk. Clausens Administration og Erhvervsservice ApS; www.frkclausen.dk 

​07/03/13

Tid til acontoskattebetalinger og eventuel frivillig indbetaling.

Første ordinære acontoskatterate for selskaber for indkomståret 2013 skal indbetales senest den 20. marts 2013. Anden ordinære rate skal indbetales senest 20. november 2013.

Der kan indbetales frivillig acontoskat for indkomståret 2013 senest den 20. marts 2013 eller senest den 20. november 2013. Indbetalingen i marts forøges med et tillæg på 0,1 %. Indbetalingen i november reduceres med 0,1 %.

Anmodning om nedsættelse af 2. rate skal som udgangspunkt ske inden 15. oktober 2013.

​01/03/13

Årsopgørelserne er klar (4. marts), men vil antageligt blive åbnet i løbet af denne weekend.

Taster du oplysningerne inden 15. marts 2013, kan de nå at komme med på den første årsopgørelse.

Udvidet selvangivelse (fx ved solceller)

Hvis du skal have en udvidet selvangivelse for første gang (fx ved solceller), kan du fra den 4. marts selv vælge det i Tast Selv. 

17/01/13

Vedtagne lovforslag (Skat og moms)

 • Bundskatten er med virkning for 2013 forhøjet med 0,19 %-point og marginalskatten er forhøjet fra 51,5 % til 51,7 % (eksklusive kirkeskat). Samtidig er personfradraget nedsat med 900 kr. for voksne og med 700 kr. for unge.
 • Den ellers sløjfede mulighed for skatterabat til danskere, der har lønindkomst fra arbejde i udlandet af mindst 6 måneders varighed, er genindført.
 • Den maksimale afskrivningssats for vindmøller med en kapacitet på over 1 MW er med virkning for indkomstår, der påbegyndes den 1. januar 2013 eller senere, nedsat fra 25 % til 15 %.
 • Indførelse af skat på udbytter fra danske selskaber til udenlandske moderselskaber, når det danske selskab har karakter af et såkaldt gennemstrømningsselskab. Ligeledes udbytteskat i visse tilfælde, når udenlandske aktionærer handler koncerninternt med aktier i et dansk selskab.
 • Selskabers avancer ved salg af ikke-børsnoterede porteføljeaktier (iværksætterskatten) er med virkning for salg, der sker den 1. januar 2013 eller derefter, gjort skattefrie.
 • Privates mulighed for afskrivning på solcelleanlæg er ophævet med virkning for anlæg, der er anskaffet den 20. november 2012 eller derefter.
 • Fristen for SKAT til at tage stilling til indsendte gaveanmeldelser er forlænget fra 3 til 6 måneder med virkning for gaver, der er givet efter 1. januar 2013.

​20/12/12

REVISION KØBENHAVN holder juleferielukket fra den 22. december 2012 til og med den 2. januar 2013. Vi ønsker alle en god jul og et rigtigt godt nytår. 

20/12/12

Selskabers skattebetalinger for 2011 kan findes på SKAT's hjemmeside. Der kan kun forefindes informationer om 2011, og således ingen sammenligningstal.​

18/12/12

Skattefrihed for avancer på unoterede porteføljeaktier

Avancer på unoterede porteføljeaktier, der ejes af et kapitalselskab dvs. et A/S, et ApS eller et tilsvarende udenlandsk selskab, vil fremadrettet være skattefri.

Vi minder samtidig om, at reglerne bl.a. kun omfatter avancer samt at der yderligere foreligger øvrige krav i loven bemærket som værende værnsregler.

Således vedtaget på 3. behandling 14/12/12.​

10/12/12

Nye frister for A-Skat og AM-bidrag for virksomheder der har indberettet over kr. 250.000 i 1/10 11 til 30/9 2012:

Fra den 1/1 2013 skal A-skat og AM-bidrag indberettes senest den sidste hverdag eller bankdag i måneden.

Dvs. gældende for følgende:

Januar. Senest den 31/1 2013

Februar. Senest den 28/2 2013.

16/11/12

Du skal betale regninger på mindst 10.000 kr. inklusiv moms digitalt

(fx med dankort, via netbank, på posthuset eller i banken), ellers kan du komme til at skulle betale, hvis sælgeren snyder med skat og moms. Reglerne gælder fra den 1. juli. 2012.

 • Reglerne gælder kun ved køb af ydelser (fx installation af et tv).
 • Reglerne gælder ikke rene varekøb (fx hvis du køber et tv og selv installerer det).
 • Betaler du digitalt, vil du aldrig skulle betale, hvis sælgeren snyder med moms eller skat.
 • Hvis du betaler kontant, kan du sende en mail til SKAT via TastSelv om dit køb og stadig slippe for at betale, hvis sælgeren snyder.
 • Du skal sende mailen senest 14 dage efter, du har betalt, dog senest en måned efter, du modtog fakturaen.

20/12/12

Selskabers skattebetalinger for 2011 kan findes på SKAT's hjemmeside. Der kan kun forefindes informationer om 2011, og således ingen sammenligningstal.​

19/10/12

SKAT - administrative bøder for manglende indberetninger

De nye bøder gælder alle former for indberetninger til SKAT omkring virksomhedernes ansatte, herunder alle former for løn, personalegoder m.fl.

Bødestørrelse pr. overtrædelse:

 • 1-4 ansatte: Bøde på 5.000 kr.
 • 5-19 ansatte: Bøde på 10.000 kr.
 • 20-49 ansatte: Bøde på 20.000 kr.
 • 50-99 ansatte: Bøde på 40.000 kr.
 • 100 + ansatte: Bøde på 80.000 kr.

De nye bødestørrelser gælder fra 1. juli 2012​

18/10/12

Overvej acontoskattebetalingen for 2012

Selskaber skal som udgangspunkt betale ordinær aconto selskabsskat i to beløbsmæssigt lige store rater hhv. senest den 20. marts og senest d 20. november.

17/10/12

Lovpakken mod sort arbejde medfører endvidere, at varebiler på gule plader på ikke over 4 tons (totalvægt) fra den 1. januar 2013 være forsynet med virksomhedens navn eller logo samt CVR-nr.

Udenlandske varebiler skal have dokumentation for deres registrering i RUT-registret. Placeres i forruden.

Bødeniveau

 • Første overtrædelse straffes med bøde på DKK 5.000.
 • Anden gang fordobles bøden til DKK 10.000.
 • Bødeniveauet stiger efterfølgende med 50%, svarende til DKK 15.000 for en tredjegangsovertrædelse og DKK 22.500 for en fjerdegangsovertrædelse.​

21/09/12

Den nu vedtagne skattereform ændrer bl.a.:

 1. Beskatning af aktionærlån,
 2. Ophævelse af lempelsesreglen for beskatning af udenlandsk indkomst (LL § 33A),
 3. Ændring i fri bil beskatning &
 4. Beskæftigelsesfradraget og topskattegrænsen mv.​

​14/09/12

Topskattegrænsen forhøjes som følgende (2013-niveau):

2013

​421.000 

2014

441.100

Stigning i pct. 4,8%​

2015

444.500

​Stigning i pct. 0,8%

2016

446.300

Stigning i pct. 0,4%

2017

​448.200

Stigning i pct. 0,4%

2018

​456.000

​Stigning i pct. 1,7%

2019

​459.200

Stigning i pct. 0,7% 

2020​

464.500

Stigning i pct. 1,2%

2021

​466.000

Stigning i pct. 0,3%

2022

467.000

​Stigning i pct. 0,2%

03/09/12

Ingen skat på gamle aktionærlån.

De første idéer om at beskatte gamle ulovlige aktionærlån og anpartshaverlån, hvis de ikke var indfriet inden udgangen af 2013, er droppet igen!

De nye regler ifølge lovforslaget skal således kun have virkning for nye lån, det vil sige ulovlige aktionærlån, der er optaget 14. august 2012 eller senere.​

​27/06/12

Skattereformen / skatteaftalen juni 2012 omfatter i uddrag følgende væsentlige ændringer:

Grænsen for topskat hæves med 57.900 kr. fra år 2013 til og med år 2022. Der foretages en gradvist forøgelse heraf, som dermed vil være endelig i år 2022.

Beskæftigelsesfradraget øget fra 5,6% til 10,65% i år 2022. Dog maksimalt 34.100 kr. Fradraget indføres ligeledes gradvist.

Der indføres herudover et nyt beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere fra 2014. Fradraget udgør i 2014, 3,125% - dog maksimalt 10.000 kr. Fra 2015 øges fradraget igen til 6,25% - dog maksimalt 20.000 kr.

20/06/12

Vedtaget lovforslag i Folketinget omfatter bl.a. følgende ændringer:

1. Begrænsninger i adgange til at drage anvendelse af underskud.

2. Der er indført en solidarisk hæftelse i sambeskatningsforhold.

3. Skærpelse af transfer pricing-reglerne.

4. Mere åbenhed om skattebetalinger.​

20/06/12

Mandag den 2. juli 2012 er sidste frist for frivillig indbetaling af restskatter vedrørende indkomståret 2011.​

15/06/12

Virksomhederne holder fast i revision!

Evalueringer fra Erhvervsstyrelsen viser, at selskaberne trods mulighed for fravalg fortsat ser værdi og en styrket tillid, når regnskabet er påtegnet med revisionserklæring fra en godkendt revisor. Se mere på Erhvervsstyrelsens hjemmeside www.EogS.dk.

14/06/12

Skatteministeren fik i går Folketingets godkendelse af en række nye administrative bøder til virksomheder, der ikke rettidigt indberetter oplysninger til SKAT om eksempelvis medarbejdernes løn, personalegoder eller pension.​

18/05/12

Frist for indsendelse af årsrapport for regnskabsåret 2011 er 31. maj 2012. Erhvervsstyrelsen udskriver gebyrer ved for sen indsendelse.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen​

20/02/12

Lønmodtagere: Årsopgørelsen for 2011 kan ses i skattemappen fra og med den 5. marts 2012.​

02/02/12

Frem til den 24. februar kan der sendes oplysninger til SKAT om forhold, som de ikke automatisk får underretning om.​

03/01/12

Vi ønsker alle et godt nytår!

I forbindelse med nytåret effektueres flere nye regler, fx. bødetakster øges, postkasseloven modificeres, multimedieskatten afskaffes, egenbetaling på fertilitetsbehandling ophæves, den kriminelle lavalder hæves fra 14 til 15 år, Loft på kapital- og ratepensioner (kr. 50.000) m.fl.

Kontakt os for flere oplysninger.​

​12/12/11

Husk at indberette servicefradrag (håndværkerfradrag) for 2011. Frist for indberetning via SKAT's TastSelvservice er 29. februar 2012. (efterfølgende er redigeret 19/01/12) Dermed medtages fradraget på SKAT's første årsopgørelse. Efterfølgende indberetning er således muligt, og SKAT vil i lighed med tidligere år fremsende ny årsopgørelse.(efterfølgende er redigeret 07/03/12) Ved senere indberetning udskrives der en ny årsopgørelse. Fristen for indberetning udløber den 1. maj 2016.

​12/12/11

Vi minder om, at selskaber med regnskabsår 01.07-30.06, der ikke har fået indsendt årsrapporten, modtager et skriftligt påkrav fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Påkravet, såfremt der ikke tilllægges bøder, er typisk 17.-19. december 2011 og påkravet, såfremt frist for tvangsopløsning ikke ønskes overskredet, er typisk 02.-04. januar 2012. Fristerne er vejledende.

11/12/11

Husk at multimedieskatten afskaffes pr. 1. januar 2012 i følge aftale om Finansloven 2012. Fri telefon beskattes fortsat dog i stedet med kr. 2.500. Kontakt os for flere oplysninger.​

21/11/11

Finansloven for 2012 er endeligt vedtaget og omfatter bl.a. fremrykkelse af offentlige investeringer, øget fokus på multinationale selskabers skatteregnskaber, afgifter, grøn check, ændret kriminel lavalder m.fl. Læs mere her på Finansministeriet hjemmeside.​

12/10/11

Vi minder om frist for betaling af acontoselskabsskat samt eventuelle frivillige indbetalinger.Mandag den 21. november 2011 er frist for selskabers anden og sidste rate af den ordinære acontoskat for 2011.​

​11/10/11

Vor hjemmeside er opdateret med orientering til alle vedrørende det digital sprog for finansielle data (XBRL).

​Klik på området Fagligt/Faglige nyheder.

28/09/11

Vor hjemmeside er opdateret med foto af alle medarbejdere.​

​27/09/11

Satser mv. for 2011 er opdateret. Klik på området Fagligt/Satser.

​17/08/11

Vor hjemmeside er opdateret med helt nyt lay-out.

10.-24./07/11

REVISION KØBENHAVN holder sommerferielukket. God ferie til alle.​

30/06/11

Vi minder om frist for udvidede selvangivelser til SKAT udløber i dag.​

31/05/11

Vi minder om frist for indlevering af kapitalselskabers årsregnskaber til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen udløber i dag.
​​

​27/04/11

DanskRevisorforening (tidl. FRR) godkender på ekstraordinær generalforsamling fusionmed Foreningen afStatsautoriseredeRevisorer, FSR. Foreningernevil sammen med REVIFORA udgøre énsamlet revisorforening:

FSR - DANSKE REVISORER

Revision København

CVR: 34619654

CVR: 34452342

​Nimbusparken 24, 3. sal

2000 Frederiksberg

Telefon: +45 70 260 630

E-mail: info@revisionkbh.dk